Ul. Okopowa 6

Łódź

Przedszkolny Raj

Małgorzata Pacelt-Frąckiewicz
ul. Okopowa 6
91-843 Łódź

Telefon 42 640 62550
Mobile 664 997 107
Email biuro@przedszkolnyraj.net

Formularz kontaktowy

  Adres email

  Treść wiadomości


  INFORMACJE DLA KLIENTA KORZYSTAJĄCEGO Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  1.Administratorem danych osobowych jest PRZEDSZKOLNY RAJ – ŁÓDŹ UL.OKOPOWA 6

  2. Firma realizując Państwa zapytanie nie udostępnia danych innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym.

  2a) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej).

  3.Cele przetwarzania : odpowiedź na zadane pytania lub postawione problemy w formularzu kontaktowym. Okres przechowywania danych – czas niezbędny potrzebny do zrealizowania odpowiedzi lub zrealizowania przedstawionej w formularzu sprawy lub problemu.

  4. W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych , które możecie zmieniać i modyfikować.

  5.Posiadacie Państwo prawo do "bycia zapomnianym".

  Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane . Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

  6. Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( po 25 maja br. ) lub kierować skargi lub zażalenia w tej sprawie pod adres e-mail: biuro@przedszkolnyraj.net.