Opłaty wnoszone przez rodziców obejmują koszty związane z opieką i wychowaniem, organizacją określonych w pakiecie zajęć dydaktycznych, zajęć z języka angielskiego, rytmiki, gim. korekcyjnej, filharmonii, oraz wyżywieniem dziecka.

Dodatkowe zajęcia z oferty przedszkola opłacane są osobno.

Rodzice są zobowiązani wnosić opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 5 – go każdego miesiąca z góry. Wpłat należy dokonywać na konto podane w umowie, lub w kasie przedszkola.