Przedszkole w pracy dydaktyczno -wychowawczej realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Realizowany jest program,,Nasze przedszkole”Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba – Żabińskiej.

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE I KSZTAŁCĄCE W BIEŻĄCYM ROKU:

– wypracowanie sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.

– doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka.

– stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych prowadzących do zaspokojenia naturalnej ciekawości, inspirowania aktywności i samodzielnśsci.

– realizacja działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.